Fysieke winkels voor Fietsenwinkel.nl

Fietsenwinkel.nl is een van de grootste online fietsenwinkels. De keten wil zich onderscheiden ten opzichte van andere online retailers met deskundige hulp bij aanschaf, snelle afhandeling en goede service achteraf. Waren er al fysieke afhaal- en servicepunten, komen er nu ook steeds meer fysieke winkels voor een nog betere beleving. Harmeling interieurs richt deze in.

Van prototype naar 50 winkels

Harmeling Interieurs kreeg in samenwerking met GI Businesspromotors (GIBP) uit Hengelo opdracht voor de uitrol van een interieurconcept naar 50 fysieke winkels in Nederland, België en Denemarken. In Utrecht is een prototype winkel gerealiseerd en geoptimaliseerd, waarna de opdracht voor verdere uitrol gegund is. Harmeling realiseert binnen de genoemde samenwerking met GIBP het retailconcept, het interieurontwerp, de productie, signing, geveluitstraling en logistieke uitrol voor de winkels. Te beginnen in Amsterdam, Rotterdam en Antwerpen om vervolgens door te fietsen naar Duitsland en Scandinavië.

Winkelbeleving

Opvallend in de winkelinterieurs is de routing, via een duidelijk lijnenspel en verhoogde fietspodia met bijpassende visuals. In tegenstelling tot andere fysieke winkels is er geen specifiek afrekenpunt. Fietsenwinkel.nl blijft in de basis online retailer. Wel heeft elke winkel een eigen servicepunt en werkplaats.

Uitdaging

De opdracht is een enorme uitdaging. Het is echt een totaalopdracht. “We stonden aan de wieg van het interieurconcept en mogen het nu gaan waarmaken met onze partner GI Businesspromotors”, aldus Arjen Jansen, directeur bij Harmeling Interieurs. “Voor de zomervakantie moeten de 50 winkels open!”

Tags
  • fietsenwinkel.nl
  • winkelinrichting
  • winkelinterieurs

Dit nieuwsbericht delen