Harmeling actief in Taskforce plaatmateriaal

Het speelkwartier is over! Dat is de conclusie die deelnemers aan de Taskforce plaatmateriaal op 10 januari 2019 trokken. Ook Harmeling Interieurconcepten participeerde in de brainstormsessie over duurzamere toepassing van plaatmateriaal. De Taskforce is een initiatief van de CBM, branchevereniging voor interieurbouw en meubelindustrie.

Circulair doen

Niet alleen circulair denken, maar vooral doen! Aan het eind van de sessie was duidelijk wat de deelnemers al doen aan circulair ondernemen, wat anders en nog beter kan. Vier thema’s hebben extra aandacht nodig: Ontwerp, Certificaten, Keten en Restafval. De deelnemers spraken af de komende tijd concreet bezig te gaan met duurzame acties en daarvoor meer en meer de samenwerking aan te gaan.

Wereld te winnen

Jaarlijks belandt 700 miljoen kilo vezelrijk plaatmateriaal op de afvalberg. Het merendeel van dit plaatmateriaal gaat in rook op in de verbrandingsovens. Om je een beeld te geven: met dat plaatmateriaal kun je Ameland ruimschoots bedekken.

Hergebruik plaatmateriaal

De reststukken plaatmateriaal worden ingezameld. Bij Harmeling wordt momenteel circa 50% hiervan hergebruikt. De platen worden tot vezels vermalen en hiervan worden nieuwe platen geproduceerd. Naast spaanplaat verwerkt Harmeling ook MDF in het meubilair. In MDF zitten chemicaliƫn en daardoor is het niet of zeer moeilijk recyclebaar. Waar we beide plaatsoorten nu op een zelfde wijze afvoeren, gaan we deze stromen binnenkort aan de bron scheiden. Dat vereist een aanpassing in het werkproces.

Duurzaam afvalbeheer

Naast plaatmateriaal zijn er diverse andere afvalstromen. Harmeling gaat ook voor deze stromen op zoek naar duurzamere oplossingen. Om het effect meetbaar te maken laten we eerst een 0-meting doen van alle afvalstromen. We willen afval reduceren en meer en meer recyclen met het oog op duurzaam afvalbeheer, certificering en een aanzienlijke besparing op afvalkosten.

Tags
  • circulair
  • duurzaam afvalbeheer
  • plaatmateriaal
  • recycling

Dit bericht delen