Wij leveren topkwaliteit!

Eén van de beloften die wij onze klanten doen is dat we topkwaliteit leveren. Maar hoe meet je dat? In de eerste plaats door klanten simpelweg te vragen hoe zij onze kwaliteit ervaren en waarderen. Daarnaast is een kwaliteitsmanagementsysteem een hulpmiddel voor een gezonde bedrijfsvoering en behoud en bewaking van een hoog kwaliteitsniveau.

ISO9001

Harmeling Interieurs is ISO9001-gecertificeerd. ISO9001 is een internationaal erkende norm voor kwaliteitsmanagement en geeft richtlijnen voor een goed kwaliteitsmanagementsysteem. Elke 3 jaar wordt er geauditeerd en vastgesteld of wij aan de gestelde kwaliteitseisen voldoen en wat beter kan.

VCA voor montagewerk op locatie

Recent vonden de audits voor ISO9001 en VCA voor montagewerk op locatie plaats. VCA gaat over veilig werken en het veiligheidsbewustzijn van in dit geval montagemedewerkers op locatie.  Dat gaat niet alleen collega’s van Harmeling aan, maar is ook voor onze klanten en hun medewerkers op locatie van belang. Ook externe monteurs die we bij grote drukte inhuren om het werk gedaan te krijgen, werken volgens onze strenge kwaliteits- en veiligheidsnormen. Zij moeten eveneens een VCA-certificaat hebben en een veiligheidsverklaring tekenen. Intern doen we elk jaar een risico-inventarisatie en -evaluatie, waarin alle arbeidsomstandigheden onder de loep genomen worden.

De resultaten uit de audits zijn positief. We hebben onze certificeringen waargemaakt!

Tags
  • ISO9001
  • VCA

Dit bericht delen