Privacy statement

Deze pagina heeft tot doel u te informeren over hoe Harmeling Interieurconcepten omgaat met persoonsgegevens die zij via de website www.harmeling.nl verkrijgt.

Harmeling Interieurconcepten BV is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van (oud-)klanten, relaties en bezoekers van onze website van groot belang is voor de uitvoering van haar dienstverlenende activiteiten. Persoonsgegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Harmeling houdt zich aan de eisen van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Deze wet geeft aan hoe met persoonsgegevens omgegaan dient te worden. In dit privacy statement geven we beknopt aan welke persoonsgegevens via de website verzameld worden en hoe Harmeling deze vervolgens verwerkt.

Welke persoonsgegevens worden door Harmeling verzameld?
Indien u het contactformulier gebruikt, worden de volgende gegevens verzameld:

 • Gegevens organisatie (i.v.t.): bedrijfsnaam en branche
 • Contactgegevens (i.v.t.): naam, telefoon, e-mail

Indien u solliciteert op een vacature, worden de volgende gegevens verzameld:

 • Contactgegevens: naam, telefoon, e-mail
 • Adresgegevens: adres, postcode, plaats
 • Sollicitatiebrief
 • CV

Indien u onze website gebruikt, worden de volgende gegevens verzameld:

 • IP-adres
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Locatiegegevens

Harmeling Interieurconcepten BV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: (Categorie) persoonsgegevens > Bewaartermijn > Reden Personalia > Bewaartermijn > Reden Adres > Bewaartermijn > Reden Enzovoort > Bewaartermijn > Reden

Harmeling Interieurconcepten BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via contact@harmeling.nl. Harmeling Interieurconcepten BV heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
 • TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.

Harmeling Interieurconcepten BV gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Harmeling Interieurconcepten BV gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Uw persoonsgegevens alleen worden gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten:

 • Om u de gevraagde informatie toe te sturen (contactformulier).
 • Om contact met u op te nemen (contactformulier).
 • Om uw sollicitatie te kunnen beoordelen (vacatures). Harmeling kan sollicitatiebrieven en CV’s t.b.v. eventuele toekomstige vacatures bewaren (“in dossier houden”.) Mocht u hier bezwaar tegen hebben, dan verzoeken we u dit bij uw sollicitatie kenbaar te maken.

Harmeling gebruikt uw gegevens niet om u ook andere informatie toe te zenden (behalve als dat is aangegeven), zoals het toesturen van bijvoorbeeld nieuwsbrieven. Ook gaat Harmeling strikt vertrouwelijk om met uw gegevens en deze zullen dan ook niet worden uitgeleend, verhuurd of verkocht, noch op een of andere manier openbaar worden gemaakt.

Indien u vragen heeft over het privacy statement kunt u zich wenden tot:
Harmeling Interieurconcepten
Tel: (0548) 53 88 88
contact@harmeling.nl

Het is mogelijk dat dit privacystatement op enig moment wordt gewijzigd. Op deze plaats kunt u steeds het actuele privacy statement vinden.